Record details

Title
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
Statement of responsibility
    Zdeněk Cuchý
Other titles
    Syntézy a použití monokrystalů (Variant.)
Author
    Cuchý, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 76-80
Year
    2005
Notes
    3 fot., 4 tab.
    Anglické resumé na s. 172-173
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Research and development of crystals with the orientation on their implementation in Monokrystaly Turnov in the period of 1958-1990
    Zkr. název ser.: Sbor. Muz. Čes. Ráje, Monokrystaly
Classfication no.
    54
Conspectus category
    548
    549
    66
Subject group
    abrazíva
    fluorit
    granáty
    kalcit
    krystal
    laser
    metoda monokrystalová
    nauka o materiálech
    průmysl chemický
    radiometr
    rubín
    spektrometry
    surovina diamantová
    surovina křemenná
    suroviny piezooptické
    syntéza minerálu
    tvrdost
    vlastnosti elektrické
    vlastnosti optické
    výzkum
Geographical name
    Česko
    Turnov (Semily, Turnov)
Keyword
    1958-1990
    Krystalů
    Monokrystalech
    Období
    Realizaci
    Turnov
    Vývoj
    Výzkum
    Zaměřením
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012