Record details

Title
    Výzkum antropogenní kontaminace holocenních fluviálních sedimentů horního toku Labe - 2. etapa
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992
Pages
    s. 34-36
Notes
    Projekt: IA31305, GA AV ČR
Keyword
    Antropogenní
    Etapa
    Fluviálních
    Holocenních
    Horního
    Kontaminace
    Labe
    Sedimentů
    Toku
    Výzkum
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012