Record details

Title
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
Author
    Filippi, Michal
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 9, -
Pages
    s. 188-190
Year
    2001
Notes
    Překlad názvu: Research of the anthropogenic arsenic-deposit at the Přebuz locality ů a second occurrence of kaatialaite in Czech Republik (Krušné hory Mts.)
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    arsenic
    kaatialaite
    low pH
Keyword
    Arsenové
    České
    Deponie
    Druhý
    Kaatialaitu
    Lokalitě
    Přebuz
    Republice
    Výskyt
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Bylo studováno mineralogické složení a zvětrávací procesy antropogenní arsenové deponie na ložisku Přebuz. Jako produkty zvětrávání byl zjištěn skorodit, arsenolit a vzácný minerál kaatialait. Bylo též zjištěno, že během zvětrávání dochází k uvolňování arsenu do životního prostředí.
Abstract (in english)
   Mineralogical composition and weathering processes of the anthropogenic arsenic deposit at the Přebuz locality has been studied. Scorodite, arsenolite and very rare mineral kaatialaite were found as the weathering products, and arsenic release into the environment was disclosed.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012