Record details

Title
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
Statement of responsibility
    Jan Vít, Jiří Otava
Other titles
    Research of heavy mineral assemblages in the sediments of the northern part of the Moravian Karst and their relation to the paleohydrography
Author
    Otava, Jiří, 1950-
    Vít, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 85-86
Year
    1993
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    karbon-spodní
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    moravský devon a spodní karbon
    paleohydrogeologie
    sedimenty jeskynní
    těžké minerály
Subject category
    Moravský kras
    zdroj klastického materiálu
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    24-23
    Asociací
    části
    Jeskyní
    Krasu
    Minerálů
    Moravského
    Paleohydrografii
    Protivanov
    Sedimentech
    Severní
    Těžkých
    Výzkum
    Vztah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012