Record details

Title
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
Statement of responsibility
    Josef Horák, Marcela Linhartová, Jan Toul
Author
    Horák, Josef
    Linhartová, Marcela
    Toul, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 43-45
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Subject group
    karbonáty
    metody analytické
    mineralogie jílová
    minerály jílové
    počítač
    spektrometrie IR
Keyword
    Absorpční
    Analýza
    Analýzami
    Diageneze
    Fázového
    Frakce
    Hornin
    Infračervené
    Jílové
    Kvantitativní
    Minerálního
    Pomocí
    Složení
    Spektrometrie
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Autoři shrnují dosavadní výsledky určování fázového minerálního složení hornin pomocí infračervené absorpční spektrometrie. Přednostně byla zkoumána spektra jílových minerálů a karbonátů. Výhodou metody je malá spotřeba vzorku, automatizace základních operací a ukládání dat a možnost použití multikomponentní analýzy pro identifikaci směsných spekter vzorků.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012