Record details

Title
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000
Other titles
    Cretaceous/Tertiary boundary investigations in the Magura Flysch during year 2000.
Author
    Adamová, Marie
    Bubík, Miroslav
    Franců, Eva
    Franců, Juraj
    Gedl, Przemyslaw
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
Vol./nr.
    Roč. 8
Year
    2001
Thesaurus term
    Outer Carpathian Flysch, Rača Unit, KT boundary, biostratigraphy, Foraminifera, Dinoflagellata, calcareous nannofossils, geochemistry.
Keyword
    2000
    Flyši
    Hranice
    Křída/terciér
    Magurském
    Roce
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Multidisciplinární výzkum (mikropaleontologie, organická a anorganická geochemie)sedimentů hranice křída/terciér v hlubokomořských sedimentech račanské jednotky magurského flyše na Moravě.
Abstract (in english)
   Cretaceous/Tertiary boundary investigations in the Magura Flysch during year 2000.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014