Record details

Title
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
Statement of responsibility
    Petr Špaček
Other titles
    The Kořenec Conglomerate and the analysis of deformation of limestone pebbles in Culmian rocks of the Drahany Upland
Author
    Špaček, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 94-97
Year
    1999
Notes
    2 obr., 1 diagr., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    Anthozoa
    deformace duktilní
    deformace plastická
    devon
    karbon-spodní
    konglomerát
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    valoun
    vápenec
Geographical name
    ČR-Morava
    Kořenec (Blansko)
Keyword
    24-21
    24-23
    Deformace
    Drahanské
    Horninách
    Jevíčkov
    Kořeneckých
    Kulmských
    Protivanov
    Slepenců
    Studium
    Valounů
    Vápencových
    Vrchoviny
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012