Record details

Title
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch) (34-21 Hustopeče)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Investigation of the Quaternary sediments and soils between Kobylí and Terezín villages (Velký vrch)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 112-113
Year
    1997
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    koluvium
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie
    pedogeneze
    půdy
Geographical name
    ČR-Morava
    Kobylí (Břeclav)
    Terezín (Hodonín)
Keyword
    34-21
    Hustopeče
    Kobylím
    Kvartérních
    Půd
    Sedimentů
    Terezínem
    Velký
    Vrch
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012