Record details

Title
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů (13-131 Lysá nad Labem, 13-113 Kochánky)
Statement of responsibility
    Martin Hrubeš
Other titles
    Studies of the Quaternary between Lysá nad Labem and Čelákovice - preliminary results of archive material research
Author
    Hrubeš, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    s. 111-114
Year
    1999
Notes
    2 obr., 12 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Subject group
    česká křídová pánev
    jizerský faciální vývoj
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér Polabí
    morfologie fluviální
    paleolimnologie
    popularizace geologie
    říční síť
    sedimentace fluviální
    spád řeky
    studie rešeršní
Geographical name
    Benátecká Vrutice (Nymburk)
    ČR-Čechy
    Lysá nad Labem (Nymburk)
    Sojovice (Mladá Boleslav)
    Stará Lysá (Nymburk)
Keyword
    13-113
    13-131
    Archivních
    Čelákovicemi
    Kochánky
    Kvartéru
    Labem
    Lysá
    Lysou
    Materiálů
    Předběžné
    Studia
    Výsledky
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012