Record details

Title
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů
Other titles
    Studies of the Quaternary between Lysá nad Labem and Čelákovice - preliminary results of archive material research
Author
    Hrubeš, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    1999
Keyword
    Archivních
    Čelákovicemi
    Kvartéru
    Labem
    Lysou
    Materiálů
    Předběžné
    Studia
    Výsledky
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Říční a jezerní uloženiny soutoku Labe a Jizery, s menším přínosem Mlynařice s komplikovaným vývojem ve svrchním pleistocénu a holocénu
Abstract (in english)
   Studies of the Quaternary between Lysá nad Labem and Čelákovice - preliminary results of archive material research
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014