Record details

Title
    Výzkum melechovského granitového masívu
Other titles
    The Melechov granite massif
Author
    ,
    Breiter, Karel
    Mlčoch, Bedřich
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2000
Thesaurus term
    granites, petrology, geochemistry
Keyword
    Granitového
    Masívu
    Melechovského
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Je podána charakteristika jednotlivých typů granitů melechovského masívu
Abstract (in english)
   The Melechov granite massif
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014