Record details

Title
    Výzkum metalogeneze formací černých břidlic v rámci IGCP projektu 245
Statement of responsibility
    Jan Pašava
Author
    Pašava, Jan
Language
    česky
Source title - monograph
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
Pages
    s. 109-113
Notes
    4 obr.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    061.23
Subject category
    Cu-rudy
    činnost v rámci OSN, UNESCO a jiných mezinárodních organizací
    genetické typy rudních ložisek
    geochemie rudních ložisek
    jíly, jílovce, břidlice, bahna
    metalogeneze, mineralizace
Keyword
    245
    Břidlic
    černých
    Formací
    IGCP
    Metalogeneze
    Projektu
    Rámci
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012