Record details

Title
    Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
Other titles
    Study of permeability and contaminant flow in granitoid rocks using dyes
Author
    Holeček, Jan
    Rukavičková, Lenka
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Vol./nr.
    Roč. 44, č. podzim
Pages
    3
Year
    2011
Thesaurus term
    flow, dyes, contaminant, granitoid rocks, in-situ
Keyword
    Barvicích
    Granitoidních
    Hornin
    Mezizrnné
    Pomocí
    Propustnosti
    Výzkum
    Zkoušek
Abstract (in czech)
   Propustnost v granitoidních horninách má významný vliv na šíření kontaminantů v těchto horninách. Cílem studie je optická charakteristika mikrostruktur v horninové matrix a měření rychlostí pronikání barviva horninu. V průběhu výzkumu byla realizována nová metoda přípravy vzorků, které byly barveny vodorozpustných barviv. Byly provedeny laboratorní bavicí experimenty a připraven návrh terénního in-situ experimentu ve vrtu hlubokém 100 m.
Abstract (in english)
   Study of permeability and contaminant flow in granitoid rocks using dyes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014