Record details

Title
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
Statement of responsibility
    Eva Břízová
Other titles
    Research of the Morava River floodplain and its importance for study of floods
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Pages
    s. 61-62
Year
    2001
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Subject group
    analýza pylová
    geologie regionální
    holocén
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    povodeň
    řeka
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    záplavová niva
Geographical name
    ČR-Morava
    Morava (řeka)
Keyword
    24-22
    34-22
    Hodonín
    Moravy
    Nivy
    Olomouc
    Povodní
    řeky
    Studium
    Výzkum
    Význam
Abstract (in english)
   The paper deals with preliminary results of the research of the Morava River floodplain and emphasizes their importance for the study of floods. It is necessary to understand the dynamism and functions of climatic, geological, hydrogeological and biological processes in the landscape and the importance human impact. Human impact contributes to affect significantly the natural balance
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012