Record details

Title
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní
Other titles
    Research of the Morava River floodplain and its importance for study of floods
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2001
Thesaurus term
    Pollen analyses, Stratigraphy, Quaternary, Holocene, Morava River floodplain, Floods, Moravia
Keyword
    Moravy
    Nivy
    Povodní
    řeky
    Studium
    Výzkum
    Význam
Abstract (in czech)
   Práce zahrnuje první výsledky studia nivy řeky Moravy a důležitost pro výzkum povodní. Je to nezbytné pro studium dynamiky a funkce klimatu a ostatních procesů v závislosti na lidském impaktu.
Abstract (in english)
   Research of the Morava River floodplain and its importance for study of floods
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014