Record details

Title
    Výzkum nivy horního toku Labe
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 148-149
Year
    1993
Notes
    Projekt: IA31305, GA AV ČR
Keyword
    Horního
    Labe
    Nivy
    Toku
    Výzkum
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012