Record details

Title
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv.Šebestiána a Načetín Šebestiána a Načetín
Other titles
    Investigation of organic sediments on the map sheets Hora Sv.Šebestiána and Načetín
Author
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Mlčoch, Bedřich
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    1999
Keyword
    Hora
    Listech
    Načetín
    Organických
    Sedimentů
    Sv.Šebestiána
    Šebestiána
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Byly studovány organické sedimenty (Krušné Hory :Načetín, NAR, NDR-2)
Abstract (in english)
   Investigation of organic sediments on the map sheets Hora Sv.Šebestiána and Načetín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014