Record details

Title
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov
Other titles
    Investigation of organic sediments on map sheets Kyjov and Vracov
Author
    Havlíček, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    1999
Keyword
    Kyjov
    Listech
    Organických
    Sedimentů
    Vracov
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Byly studovány organické sedimenty(Vlkoš,VLK, Vacenovice,VAC a Moravský Písek MP
Abstract (in english)
   Investigation of organic sediments on map sheets Kyjov and Vracov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014