Record details

Title
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
Other titles
    Research of the organic sediments in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2003
Thesaurus term
    Pollen analyses, organic sediments, peat bog, stratigraphy, Quaternary, Holocene, Late Glacial, Protected Landscape Area Žďárské vrchy, Bohemia, Moravia, Czech Republic
Keyword
    CHKO
    Organických
    Sedimentů
    Vrchy
    Výzkum
    Žďárské
Abstract (in czech)
   Kvartérní sedimenty v CHKO Žďárské vrchy jsou zastoupeny rašelinami. Pylové analýzy některých profilů byly prováděny Rudolphem, Salaschekem, Puchmajerovou, Kneblovou-Vodičkovou a nyní Břízovou (Zlatá louka, Karlštejn, Pustá Rybná, Krejcar). Organické sedimenty na 12 mapových listech budou předmětem dalšího studia.
Abstract (in english)
   Research of the organic sediments in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014