Record details

Title
    Výzkum pískovcových převisů
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí
Vol./nr.
    č. 1
Pages
    s. 9
Year
    1999
Notes
    99.01.00
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    Pískovcových
    Převisů
    Výzkum
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012