Record details

Title
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 3
Author
    Cílek, Václav
    Jarošová, L.
    Karlík, Miroslav
    Ložek, Vojen
    Mikuláš, Radek
    Svoboda, J.
    Škrdla, P.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 4
Pages
    s. 104-108
Year
    1996
Keyword
    CHKO
    části
    Kokořínsko
    Pískovcových
    Převisů
    Sz
    Výzkum
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012