Record details

Title
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
Statement of responsibility
    Marcela Šafářová, Michal Řehoř, Tomáš Lang, Petr Čermák
Other titles
    Research into the pedological characteristics of rocks in North Bohemian Basin and creation of an optimum soil profile on the reclaimed spoil dumps
Author
    Čermák, Petr
    Lang, Tomáš
    Řehoř, Michal
    Šafářová, Marcela
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 12
Pages
    s. 23-28
Year
    2003
Notes
    2 fot., 1 tab., 6 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    antropogenní půda
    geologie environmentální
    pedogeneze
    profil půdní
    rekultivace
    severočeská pánev
    skrývka
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Charakteristiky
    Hornin
    Lokalitách
    Metodika
    Optimálního
    Pánve
    Pedologické
    Profilu
    Půdního
    Rekultivovaných
    Severočeské
    Vytváření
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012