Record details

Title
    Výzkum radonového rizika v České republice
Statement of responsibility
    Ivan Barnet
Other titles
    Radon risk research in the Czech Republic
Author
    Barnet, Ivan, 1955-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 11-13
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    Český masiv
    litosféra
    půdy
    radioaktivita
    Rn (radon - 86)
    životní prostředí
Subject category
    horninové prostředí
    riziko radonové
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    České
    Radonového
    Republice
    Rizika
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012