Record details

Title
    Výzkum sedimentů a speleotém ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
Author
    Bosák, Pavel
    Hercman, H.
    Pruner, Petr
    Šlechta, Stanislav
Conference
    Odborný seminář 100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní (09.04.2013-10.04.2013 : Teplice nad Bečvou, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Zbrašovské aragonitové jeskyně : 100. výročí objevení
Pages
    S. 53-56
Notes
    Projekt: IAA3013201, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0000935
    Projekt: IAA300130701, GA AV ČR3cav_un_auth*0228941
    Překlad názvu: The study of sediments and speleothems in the Zbrašov Aragonite Caves
    Rozsah: 4 s. : P
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Cave sediments
    Eemian
    Hranice Karst (Czech Republic)
    paleomagnetism and magnetostratigraphy
    speleothems
    U-series dating
Keyword
    Aragonitových
    Jeskyních
    Sedimentů
    Speleotém
    Výzkum
    Zbrašovských
Abstract (in czech)
   Numerické datování termominerálních speleotém (koblih) z okolí lokality U krokodýla poskytlo poněkud starší data než dosud udávaná v literatuře: 123 až 127 tisíc let (s rozptylem 108 až 144 tisíc let). Speleotémy se tvořily v průběhu klimatického optima vrcholné poslední doby meziledové (eem), tj. v mořském izotopovém stupni (MIS) 5e. Jemnozrnné klastické sedimenty z výkopu U Krokodýla mají normální paleomagnetickou polaritu vzorků s téměř současnými paleomagnetickými směry. S ohledem na skutečnost, že sedimenty leží na bloku ze stěny utržených termominerálních speleotém, jsou pak jistě mladší než 108 tisíc let.
Abstract (in english)
   The numerical dating of hydrothemal speleothems (doughnuts) from locality At Crocodile gave older data than was published in the literature: 123 to 127 thousand years (with range 108 to 144 thousand years). Speleothems crystallized in the time of climatic optimum of the last interglacial period (Eemian) corresponding to the marine isotope stage (MIS) 5e. Clastic sediments from excavations in the area At Crocodile show normal paleomagnetic polarity in all samples with nearly recent magnetic field directions. Studied sediments cover block of hydrothermal speleothems fallen from the wall and therefore they must be younger than 108 thousand years.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014