Record details

Title
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
Statement of responsibility
    Vladimír Petroš, Peter Fečko, Libuše Hofrichterová, Vlastimil Hudeček, Miroslav Kaloč, Václav Kryl, Zdeněk Neustupa, Josef Novák, Miroslav Palas, Vlastimil Řepka, Vladimír Slivka
Author
    Fečko, Peter, 1960-
    Hofrichterová, Libuše, 1945-
    Hudeček, Vlastimil, 1953-
    Kaloč, Miroslav
    Kryl, Václav, 1939-
    Neustupa, Zdeněk
    Novák, Josef
    Palas, Miroslav
    Petroš, Vladimír, 1938-
    Řepka, Vlastimil
    Slivka, Vladimír, 1953-
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
Pages
    s. 563-569
Notes
    Anglické resumé
Classfication no.
    622
Conspectus category
    622
Subject group
    ekonomika
    hornictví
    likvidace dolu
    mechanika hornin
    nerostné suroviny
    odpad průmyslový
    suroviny druhotné
    školství
    technologie
    těžba podzemní
    těžba povrchová
    uhlí
    úpravnictví
    výzkum
Geographical name
    Česko
Keyword
    činnosti
    Hornické
    Nerostných
    Oblasti
    Surovin
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012