Record details

Title
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely
Statement of responsibility
    Michal Řehoř
Other titles
    The research of suitability of overburden soils SHD for restoration construction
Author
    Řehoř, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj VÚHU
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    s. 1-7
Year
    1991
Notes
    3 fot., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Zprav. VÚHU.
Subject group
    ekologie
    ložiska pevných paliv
    průvodní jevy
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Rekultivační
    SHD
    Skrývkových
    účely
    Vhodnosti
    Výzkum
    Zemin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012