Record details

Title
    Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov)
Statement of responsibility
    Alice Tomášková
Other titles
    The research of volcanics rocks from conglomerates of Lower Carboniferous of the Drahany and Nízký Jeseník Uplands
Author
    Tomášková, Alice
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 66-67
Year
    1994
Notes
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    analýza valounová
    andezit
    dacit
    karbon
    moravský devon a spodní karbon
    visé
Subject category
    konglomeráty
    valounová analýza
Geographical name
    ČR-Morava
    Drahanská vrchovina
    Nízký Jeseník
Keyword
    15-34
    24-41
    25-12
    Hornin
    Hranice
    Moravskoslezské
    Oblasti
    Slepenců
    Spodnokarbonských
    Vítkov
    Vulkanických
    Vyškov
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012