Record details

Title
    Výzkum změn oceánské bioty na hranici křída/terciér na lokalitě Uzgruň v magurském flyši na Moravě
Author
    Bak, Marta
    Bubík, Miroslav
    Gedl, Przemyslaw
    Mikuláš, Radek
    Prokop, Jakub
    Švábenická, Lilian
    Uchman, Alfred
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    5. paleontologická konferencia, zborník abstraktov
Pages
    1
Keyword
    Bioty
    Flyši
    Hranici
    Křída/terciér
    Lokalitě
    Magurském
    Moravě
    Oceánské
    Uzgruň
    Výzkum
    Změn
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014