Record details

Title
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
Statement of responsibility
    Miloš Suk, Dušan Ďurica
Author
    Ďurica, Dušan, 1932-
    Suk, Miloš, 1934-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 3
Pages
    s. 1, 3-17
Year
    2005
Notes
    8 obr., 4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    55
    55(1)
    550.8
    622.1
Conspectus category
    55
    553
Subject group
    Český masiv
    DSDP/ODP
    ekonomika surovin
    geologie ložisková
    geologie regionální
    historie geologie
    interpretace
    karotáž
    mezinárodní spolupráce
    průzkum ložiska
    vědy o Zemi
    vrt
    vrt hluboký
    vrtná loď
    vrtná technika
    výzkum
    Západní Karpaty
    zpracování dat
Geographical name
    Česko
    země světa
Keyword
    Geologické
    Praxi
    Vrty
    Výzkumné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012