Record details

Title
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
Statement of responsibility
    Marcela Šafářová
Author
    Šafářová, Marcela
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 1
Pages
    s. 21-23
Year
    2006
Notes
    6 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    061.6
    553.9
    622.33
Conspectus category
    316.77
    553
    622
Subject group
    EU
    geologie environmentální
    geologie ložisková
    instituce
    mezinárodní spolupráce
    severočeská pánev
    systém informační
    uhlí hnědé
    výzkum
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Most (Česko)
Keyword
    Centrum
    Hnědé
    Mostě
    Služeb
    Uhlí
    ústav
    Vědy
    Výzkumný
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012