Record details

Title
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
Statement of responsibility
    Jaroslav Jiskra
Author
    Jiskra, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 10
Pages
    s. 47
Year
    2007
Notes
    1 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    50(091)
    622
    929
Conspectus category
    55
    622
    929
Subject group
    báňská historie
    biografie
    historie
    historie geologie
    hornictví
    muzeum
Geographical name
    Česko
Keyword
    CSc
    Jiřího
    Jubileum
    Majera
    PhDr
    Význačné
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012