Record details

Title
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
Statement of responsibility
    Marek Křížek
Author
    Křížek, Marek
Language
    česky
External object
   http://www.pef.zcu.cz/pef/kge/veda/geomorf_konf/sbornik/texty1/rKrizek.pdf
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
Pages
    s. 71-76
Notes
    1 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    eroze vodní
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kontrola strukturní
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    pohyb svahový
    pramen
    příkrov
    reliéf
    říční síť
    sesuv
    soliflukce
    svah
    údolí
    údolí visuté
Geographical name
    Hostýnské vrchy (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    Deformace
    Hornatiny
    Rusavské
    Svahů
    Význačné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012