Record details

Title
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy
Author
    Buček, J.
    Lacina, Jan
Conference
    Sekundárna sukcesia (II. : 00.10.1998 : Zvolen, Slovensko)
    Sekundárna sukcesia (II. : 10.10.1998 : Zvolen, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sekundárna sukcesia II
Pages
    s. 15-21
Notes
    Překlad názvu: An importance of river islands for understanding of succession in flood plain landscape on the example of the Orava river flood plain
    Rozsah: 6 s.
Subject category
    flood
    islands
    river
Keyword
    Krajině
    Nivní
    Nivy
    Oravy
    Ostrovů
    Poznání
    Příkladu
    řeky
    říčních
    Sukcese
    Význam
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012