Record details

Title
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
Statement of responsibility
    Petra Burdová
Other titles
    The Kaspar Sternberk's significance for mineralogical collection of the National Museum and for Czech mining
Author
    Burdová, Petra
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 158, č. 1-4
Pages
    s. 6-8
Year
    1989
Notes
    3 bibl.
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd.
Subject group
    báňská historie
    biografie
    historie geologie
    mineralogie
    muzeum
    sbírka
Keyword
    české
    Hornictví
    Kašpara
    Mineralogické
    Muzea
    Národního
    Sbírky
    Šternberka
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012