Record details

Title
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
Statement of responsibility
    Tibor Buday, Dušan Ďurica, Mojmír Opletal, Jiří Šebesta
Other titles
    The significance of Bělá and Klepáčov fault system and its continuation to Carpathians
Author
    Buday, Tibor
    Ďurica, Dušan
    Opletal, Mojmír
    Šebesta, Jiří, 1949-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 9
Pages
    s. 275-282
Year
    1995
Notes
    3 obr., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    Český masiv
    kvartér
    neotektonika
    paleomorfologie
    příkrov
    terciér
    voda termální
    Západní Karpaty
    zemětřesení
    zlom hlubinný
Geographical name
    Česká republika
    Slovensko
Keyword
    Bělského
    Do
    Karpat
    Klepáčovského
    Pokračování
    Systému
    Význam
    Zlomového
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012