Record details

Title
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
Statement of responsibility
    Zdeněk Jezerský
Other titles
    Importance of monitoring boron in landfills
Author
    Jezerský, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Vol./nr.
    Roč. 47, č. 6
Pages
    s. 195-197
Year
    1997
Notes
    1 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    504.05
    550.4
    556
Conspectus category
    504
    550
    556
Subject group
    biogeochemie
    bór
    Český masiv
    elektrárenský popílek
    geochemie
    monitoring
    odpad komunální
    průsak
    skládka
    voda odpadní
    voda podzemní
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    Antropogenních
    Boru
    Deponií
    Monitorování
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2009
Import date
    8. 8. 2012