Record details

Title
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací
Statement of responsibility
    Marian Marschalko, Luděk Kovář, Lubomír Třeslín
Author
    Kovář, Luděk
    Marschalko, Marian
    Třeslín, Lubomír
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
Pages
    s. 473-476
Notes
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55(1)
    550.8
Conspectus category
    55
Subject group
    deprese
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie inženýrská
    hladina podzemní vody
    kvartér Západních Karpat
    měření geofyzikální
    měření geotechnické
    sedimenty deluviální
    stabilita svahu
    stavby dopravní
Geographical name
    Dolní Líštná (Frýdek-Místek, Třinec)
    Morava (Česko)
Keyword
    Doplňkového
    Inženýrskogeologického
    Komunikací
    Průzkumu
    Výstavbu
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012