Record details

Title
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
Statement of responsibility
    Natália Bačová
Other titles
    Significance of the graphic analysis of hydrogeochemical data for interpretation of origin of mineral water of Flysch Belt and Foredeep of Western Carpathians
Author
    Bačová, Natália
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 3
Pages
    s. 225-242
Year
    2009
Notes
    3 obr., 5 diagr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. Slov.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    deuterium
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geneze podzemní vody
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    izotopy O
    izotopy stabilní
    karpatská neogenní předhlubeň
    voda minerální
Geographical name
    Morava (Česko)
    Polsko
    Slovensko
Keyword
    Analýzy
    Dát
    Flyšového
    Grafickej
    Hydrogeochemických
    Interpretácii
    Karpát
    Minerálnych
    Pásma
    Pôvodu
    Predhlbne
    Pri
    Vôd
    Význam
    Západných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012