Record details

Title
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
Statement of responsibility
    Ivana Kabelková - Jančárková
Other titles
    Importance of the hyporheic zone for self-purification of shallow streams on the example of nitrification. 2., Mathematical modelling
Author
    Kabelková, Ivana, 1963-
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 2
Pages
    s. 35-39
Year
    2001
Notes
    1 obr., 4 diagr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    dusík
    kvalita vody
    model matematický
    nitrifikace
    proces biogenní
    retence
    řeka
    sedimenty dna
    transformace
    transport
    zkouška stopovací
Geographical name
    Švýcarsko
Keyword
    Hyporheické
    Matematické
    Mělkých
    Modelování
    Nitrifikace
    Příkladu
    řek
    Samočištění
    Význam
    Zóny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012