Record details

Title
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
Statement of responsibility
    David Buriánek, Zuzana Skácelová
Other titles
    The consequence magnetic susceptibility for geological mapping of the teschenite asociation on the map sheet 1:25 000 Starý Jičín (25-124)
Author
    Buriánek, David
    Skácelová, Zuzana
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 62-65
Year
    2007
Notes
    1 obr., 1 diagr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    550.3
    550.8
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    analýza petrografická
    bazalt
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    horniny vulkanické
    magnetická susceptibilita
    mapování
    petrogeneze
    pikrit
    těšinit
    vlastnosti magnetické
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geographical name
    Morava (Česko)
    Starý Jičín (Česko)
    Starý Jičín (Nový Jičín, Nový Jičín)
Keyword
    1:25
    25-124
    000
    Asociace
    Geologické
    Hornin
    Jičín
    Listu
    Magnetické
    Mapování
    Starý
    Susceptibility
    Těšínitové
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012