Record details

Title
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
Statement of responsibility
    Karel Domečka, Renata Horná
Author
    Domečka, Karel
    Horná, Renata
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 1
Pages
    s. 21-22
Year
    2003
Notes
    5 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    550.8
    552
Conspectus category
    550
    552
Subject group
    analýza petrografická
    digitalizace
    geologie inženýrská
    laboratorní zkoušky hornin
    mechanika hornin
    mechanika zemin
    normy
    program počítačový
    rozpoznávání obrazců
    zpracování dat
Geographical name
    Česko
Keyword
    Analýzy
    Geotechnické
    Mineralogicko-petrografické
    Praxi
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012