Record details

Title
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů
Author
    Taraba, Boleslav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí : Technicko-ekonomický měsíčník uhelného průmyslu
Vol./nr.
    Roč. 41, 11/2
Pages
    s. 354-357
Year
    1993
Keyword
    Dobývacích
    Dolů
    Jako
    Komorách
    Nízkoteplotních
    Oxidačních
    Porubech
    Procesů
    Stěnových
    Tepla
    Uhelných
    Význam
    Zdroje
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012