Record details

Title
    Význam planktonických foraminifer pre poznanie biostratigrafie a paleoekológie terciéru v juhoslovenských kotlinách
Statement of responsibility
    Viera Kantorová
Author
    Kantorová, Viera
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov
Pages
    s. 57-67
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    550
Keyword
    Biostratigrafie
    Foraminifer
    Juhoslovenských
    Kotlinách
    Paleoekológie
    Planktonických
    Poznanie
    Terciéru
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 3. 2014
Import date
    20. 5. 2014