Record details

Title
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
Statement of responsibility
    Jaroslav Kadlec
Other titles
    Significance of the angular clast layers in the interior facies sediments of Zazděná Cave, Moravian Karst
Author
    Kadlec, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 9-10
Year
    1994
Notes
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    kras
    moravský devon a spodní karbon
    pleistocén
    sedimenty jeskynní
    sedimenty karbonátové
Geographical name
    ČR-Morava
    Sloup
Keyword
    24-23
    Facie
    Jeskyně
    Klastů
    Kras
    Moravský
    Ostrohranných
    Poloh
    Protivanov
    Sedimentech
    Vnitrojeskynní
    Význam
    Zazděné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012