Record details

Title
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 11
Pages
    s. 326
Year
    2004
Notes
    1 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    50(091)
    556
Conspectus category
    626/627
Subject group
    biografie
    stavby vodní
    vodní hospodářství
Geographical name
    Česko
Keyword
    11
    1934
    DrSc
    Ing
    Jubileum
    Karla
    Nacházela
    Nar
    Prof
    Významné
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012