Record details

Title
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
Other titles
    Important geological sites in National Park and National Nature Reserve Šumava
Author
    Babůrek, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Silva Gabreta
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 2001
Pages
    8
Year
    2001
Thesaurus term
    geosites, geotops
Keyword
    Chráněné
    Geologické
    Krajinné
    Lokality
    Národního
    Oblasti
    Parku
    Šumava
    území
    Významné
Abstract (in czech)
   publikace seznamuje čtenáře s novými významnými geologickými lokality na vabraném území a zdůvodňuje geologické i turistické aspekty
Abstract (in english)
   Important geological sites in National Park and National Nature Reserve Šumava
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014