Record details

Title
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
Other titles
    Important geological localities on the territory of the Šumava National Park and Protected Landscape Area
Author
    Babůrek, Jiří
    Pošmourný, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Silva Gabreta
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 1
Pages
    7
Year
    2001
Thesaurus term
    geological sites, geodiversity, environmental education, geological heritage protection
Keyword
    Chráněné
    Geologické
    Krajinné
    Lokality
    Národního
    Oblasti
    Parku
    Šumava
    území
    Významné
Abstract (in czech)
   Šumava patří k největším zvláště chráněným územím České republiky. Databáze zahrnuje zatím 13 význačných geologických lokalit jak typu výchozů, tak krajiného typu z území chráněné krajinné oblasti a národního parku Šumava.
Abstract (in english)
   Important geological localities on the territory of the Šumava National Park and Protected Landscape Area
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014