Record details

Title
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
Statement of responsibility
    Miroslav Radoň
Author
    Radoň, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 2
Pages
    s. 106-126
Year
    2009
Notes
    7 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    55(1)
    622.3
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    bazalt
    fonolit
    kámen stavební
    kamenivo drcené
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    minerály
    sběratelství
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanodetrity
Geographical name
    Čechy severozápadní (Česko)
    České středohoří-oblast (Česko)
Keyword
    Českého
    Lokality
    Mineralogické
    Středohoří
    Významné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012