Record details

Title
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
Statement of responsibility
    Tomáš Pačes
Author
    Pačes, Tomáš, 1937-
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj České geologické společnosti
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 10-11
Year
    2006
Notes
    1 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Classfication no.
    50(091)
    55
    550.4
    553
    929
Conspectus category
    55
    553
    929
Subject group
    biografie
    geochemie
    geologie ložisková
    historie geologie
Geographical name
    Československo
    Slovensko
Keyword
    Akademie
    Akademik
    Bohuslav
    Cambel
    Geochemik
    Profesor
    Slovenské
    Věd
    Významný
    Zemřel
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012