Record details

Title
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
Statement of responsibility
    Milan Mikoláš
Author
    Mikoláš, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 10
Pages
    s. 31-32
Year
    2004
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    502
    551.7
    553.5/.8
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    barrem
    geologie regionální
    hauteriv
    kontrola stratigrafická
    křída-spodní
    lokalita geologická
    ložisko vápence
    ochrana přírody
    stratigrafická hranice
    stratotyp
    Západní Karpaty
Geographical name
    Lietavská Lúčka (Slovensko)
    Slovensko
Keyword
    Dobývacím
    Hauteriv-barrem
    Lietavská
    Lúčka
    Profil
    Prostoru
    Stratigrafický
    Významný
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012